UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
тел.:+38 (044)362-79-73
Головна
19 січня 2022 року

До уваги депонентів ТОВ «УПР-ФІНАНС».

ТОВ «УПР-ФІНАНС» повідомляє , що у зв’язку з внесенням змін до переліку та вартості послуг депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС», наказом генерального директора від 19.01.2022 року № 1901/2022 затверджено:

 • нові тарифи на депозитарні послуги депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС», які набирають чинності з 01.03.2022 року;
 • нову редакцію Внутрішнього положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС», яке набирає чинності з 01.03.2022 року.
Тарифи з 01.03.2022 року


15 липня 2021 року

До уваги депонентів ПАТ «АКБ «БАЗИС» та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».

15 липня 2021 року ТОВ «УПР-ФІНАНС» отримано від ПАТ НДУ (як уповноваженого на зберігання) базу даних, документи та кошти(за наявності) для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у АТ ПАТ "АКБ "БАЗИС" та ПАТ «ЕНЕРГОБАНК».


30 червня 2021 року

До уваги депонентів ПАТ «КБ «АКТИВ-БАНК».

30 червня 2021 року ТОВ «УПР-ФІНАНС» отримано від ПАТ НДУ (як уповноваженого на зберігання) базу даних, документи та кошти(за наявності) для забезпечення подальшого обліку та обслуговування цінних паперів, прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах у АТ «КБ «АКТИВ-БАНК».


20 травня 2021 року

До уваги акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»!

На загальних зборах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» від 29.04.2021 року прийнято рішення виплатити дивіденди за простими акціями ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг»


Відповідно до чинного законодавства виплата дивідендів буде здійснюватись виключно за умови укладання акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.


Ті акціонери, які вже уклали договори та отримали дивіденди за 2018 рік, отримають дивіденди за 2020 рік відповідно до умов договору на зазначені в анкеті банківські реквізити. Жодних додаткових дій для отримання дивідендів від них не вимагається.


Звертаємо Вашу увагу, що з 01 лютого 2021 року змінилась форма бланків (а саме анкета депонента). Якщо Ви ще не оформили договір та отримали від нас бланки до вказаної дати і, якщо з якихось причин, не встигли нам їх надіслати - потрібно повторно звернутись до ТОВ «УПР-Фінанс», та отримати нові бланки документів для оформлення


Перелік документів та дій, які необхідні для укладання договору є за посиланням.

30 грудня 2020 року

У зв’язку із затвердженням змін до деяких нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо провадження депозитарної діяльності (Рішення № 481 від 08 вересня 2020 року) повідомляємо про внесення з 01.02.2021 змін до:

 • внутрішнього Положення про депозитарну діяльність депозитарної установи ТОВ «УПР-ФІНАНС»;
 • публічного договору про обслуговування рахунку в цінних паперах ТОВ «УПР-ФІНАНС»;
 • типових форм для клієнтів, які оформлюються та надаються депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС» для проведення депозитарних операцій.

Опис основних змін:

 • розширено перелік документів для відкриття рахунків фізичним та юридичним особам – резидентам та нерезидентам: відтепер необхідно надавати документи та іншу інформацію, необхідні для перевірки депозитарною установою відповідно до вимог підпункту 69.8.2 пункту 69.8 статті 69 Податкового кодексу України статусу податкового резидентства фізичної особи, юридичної особи та податкового резидентства її кінцевих бенефіціарних власників;
 • змінено анкету рахунку в цінних паперах депонента: відтепер вона містить інформацію про статус податкового резидентства депонента та статус податкового резидентства його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи);
 • запроваджено обов’язок депонента повідомляти депозитарну установу про зміну статусу податкового резидентства депонента та/або його кінцевих бенефіціарних власників (для юридичної особи) протягом 10 робочих днів від дня настання такої зміни. Повідомлення має здійснюватися шляхом подання розпорядження про внесення змін до анкети рахунку в цінних паперах. Зазначені норми з’явилися у Публічному договорі про обслуговування рахунку в цінних паперах;
 • розширено підстави для відмови депозитарною установою у взятті до виконання розпорядження та/або у виконанні депозитарної операції;
 • встановлено порядок оформлення, отримання та надання відповіді депозитарною установою на запит Центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику щодо інформації, пов’язаної з виконанням угоди FATCA та інших подібних угод;
 • інші зміни, які регулюють відносини депонента та депозитарної установи.

10 березня 2020 року

До уваги акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»
рахунки в цінних паперах яких було відкрито в ліквідованій депозитарній установі
ПАТ «Промінвестбанк»

Виплата дивідендів не обмежується термінами, які були зазначені в повідомлені про виплату. Це стосується тільки порядку перерахування сум коштів для виплати від ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» до депозитарної системи України. Термін виплати акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» - необмежений!

В зв'язку із великої кількістю звернень термін обробки сканованих документів може тирвати до двох тижднів! На даний час активовано більш ніж 1800 договорів та перераховано дивідендів по ним. Перевірте залишки по картковим рахункам, можливо, кошти вже перераховано, але банк не повідомив Вас СМС про надходження коштів!

01 листопада 2019 року

До уваги акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»
рахунки в цінних паперах яких було відкрито в ліквідованій депозитарній установі
ПАТ «Промінвестбанк»

10.10.2019 року позачерговими загальними зборами акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» прийнято рішення про виплату акціонерам дивідендів, яка буде здійснюватись через депозитарну систему України. Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1090 від 24.07.2015 року було анульовано ліцензію на здійснення депозитарної діяльності депозитарної установи ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (далі за текстом ПАТ «Промінвестбанк»).

За наслідками цього рішення документи та інформація, щодо депонентів ПАТ «Промінвестбанк», які в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах - в тому числі акціонерів ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» було передано до уповноваженого на зберігання – ПАТ «Національний депозитарій України» (далі за текстом – НДУ).

25.10.2019 року НДУ передав вищезазначену інформацію та документи, отриману від ПАТ «Промінвестбанк», до депозитарної установи Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (далі за текстом - ТОВ «УПР-ФІНАНС») для подальшого обліку та обслуговування цінних паперів та прав на цінні папери депонентів, що в установленому порядку не закрили свої рахунки у цінних паперах.

30.10.2019 року всім депонентам (акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг»), які в установленому порядку не закрили свої рахунки в цінних паперах в депозитарній установі ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» було відкрито рахунки в цінних паперах в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС».

Дивіденди для виплати акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг» акції, яких станом на 24-00 годину 30.10.2019 року обліковувались на рахунках відкритих в депозитарній установі ТОВ «УПР-ФІНАНС», перераховані через депозитарну систему України, на рахунок депозитарної установи, для подальшої виплати депонентам - акціонерам ПАТ «АрселорМiттал Кривий Рiг».

Термін виплати дивідендів акціонерам - НЕОБМЕЖЕНИЙ!

Відповідно до чинного законодавства виплата дивідендів буде здійснюватись виключно за умови укладання акціонером договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з депозитарною установою.

Для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах з ТОВ «УПР-ФІНАНС» необхідно надіслати на електронну адресу doc@upr.org.ua наступну інформацію:

- копія (сканована,фото) сторінок паспорта, що містять наступну інформацію: прізвище, ім’я, по батькові, дата та місце народження, серія та номер паспорту, дата видачі, орган, що видав, фотографія(в тому числі вклеєна за досягненням віку 25 та 45 років), місце проживання. У разі, наявності у акціонера паспорта громадянина України нового зразка на пластиковій картці додатково надається копія (сканована) витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо місця проживання;
- копія (сканована,фото) довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.

У разі, якщо акціонер через свої релігійні переконання відмовився від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, замість довідки про присвоєння ідентифікаційного номера надається копія(сканована) сторінки паспорта акціонера, з відміткою про це;

- Довідку(скановану,фото або формат pdf) що містить інформацію щодо реквізитів банку(рахунок, картка повинна обов'язково належати акціонеру!) , у якому відкрито поточний рахунок, картковий рахунок за яким акціонер бажає отримувати доходи (дивіденди) за цінними паперами. Довідку дає банк або можна отримати реквізити через систему кліент-банк (наприклад: Приват24) в он-лайн режимі. Обов'язково перевірити наявність рахунку нового формату IBAN ;
- в разі зміни прізвища надати копію документу, в якому зазначена така зміна (свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, тощо);
- адресу для листування обов'язково із зазначенням поштового індексу. На цю адресу Укрпоштою, після опрацювання, будуть надіслані документи (виписка з рахунку в ЦП, другий примірник заяви про приєднання);
Якщо адреса співпадає з адресою прописки- зазначити це, та надати тільки поштовий індекс;
- інформація щодо номера телефону для зв'язку з акціонером;
- інформація щодо e-mail (адреса електронної пошти) акціонера (за наявності);

В темі електронного листа необхідно повністю вказати прізвище ім’я та по батькові акціонера для прискорення пошуку.

В тексті електронного листа необхідно ОБОВ'ЯЗКОВО вказати один із способів отримання підготовлених бланків документів:
 • бланки надіслати на e-mail (адреса електронної пошти);

 • бланки надіслати засобами поштового зв'язку(тільки Укрпоштою!);

Всі дані НЕОБХІДНО надіслати ОДНИМ електронним листом, дані із різних листів не розглядаються!

В разі відсутності електронної пошти ксерокопії зазначених документів можна відправити будь-яким способом (Укрпошта,Нова Пошта т.д.) на нашу адресу:

03143, м. Київ, вул. Метрологічна 14Б, оф.405

ТОВ «УПР-ФІНАНС»

Звертаємо Вашу увагу, що ТОВ «УПР-ФІНАНС» може перерахувати дивіденди на банківський рахунок(картку) відкритий в будь якому банку України (зарплатну, пенсійну, соціальну або просто рахунок, відкритий в банку!).

За результатами розгляду інформації отриманої від акціонерів, у спосіб зазначений у листі, акціонеру будуть надані відповідні бланки документів для підписання, квитанція для сплати послуг ТОВ «УПР-ФІНАНС» та інструкції для подальших дій акціонера.

Підписані акціонером бланки документів, завірену у нотаріуса картку підписів та документи, зазначені у супроводжувальному листі до бланків документів, акціонер надсилає до офісу ТОВ «УПР-ФІНАНС» Укрпоштою або будь-якою кур'єрською службою.

Через два тижні зверніться на вказане відділення Укрпошти та отримайте документи про результати обробки(виписку з рахунку в ЦП, другий примірник заяви про приєднання, лист).

Всі запитання щодо розміру суми дивідендів ви можете дізнатися за телефоном (056) 499-16-52.

Банківські реквізити для сплати послуг:

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УПР-ФІНАНС»

ЄДРПОУ 36980202 п/р UA513226690000026500300404456

в АТ «Ощадбанк», МФО 322669

В призначенні платежу зазначити "За депозитарні послуги" та ідентифікаційний номер депонента!!!

10 травня 2017 року

До уваги депонентів ТОВ «УПР-ФІНАНС»


Депозитарна установа ТОВ «УПР-ФІНАНС» з метою приведення договорів про обслуговування рахунку в цінних паперах, укладених з депонентами до 18.04.2017 р., у відповідність до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 07.03.2017 р. № 148 «Щодо порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України», повідомляє депонентів про необхідність звернутися за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна 14Б, оф.405 для укладення нової редакції договору про обслуговування рахунку в цінних паперах.

Час прийому клієнтів: з 10-00 по 13-00 та з 14-00 по 17-00 (у п’ятницю та передсвяткові дні по 15-00) кожного робочого дня


Телефони для довідок: +38 (044) 33-999-73, +38 (044) 362-79-73