UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
тел.:+38 (044)362-79-73
Головна

Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» засновано в 2010 році та здійснює професійну діяльність на ринку цінних паперів, а саме діяльність депозитарної установи, на підставі ліцензії АЕ №263297, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку від 10.09.2013 р.
ТОВ «УПР-ФІНАНС» провадить свою діяльність відповідно до нормативних документів, затверджених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, чинним законодавством України, внутрішнім положенням про депозитарну діяльність.
ТОВ «УПР-ФІНАНС» є членом Професійної асоціації учасників ринку капіталу та деривативів (ПАРД).
Фахівці ТОВ «УПР-ФІНАНС» сертифіковані в установленому НКЦПФР порядку, мають досвід роботи на фондовому ринку, бездоганну ділову репутацію та забезпечують якісне і своєчасне обслуговування наших клієнтів.
ТОВ «УПР-ФІНАНС» надає повний спектр депозитарних послуг юридичним та фізичним особам, резидентам та нерезидентам, емітентам цінних паперів.
Депозитарна установа пропонує своїм клієнтам депозитарні послуги на високому професійному рівні за гнучкими та зручними тарифами на депозитарне обслуговування, а також індивідуальний підхід при обслуговуванні операцій з цінними паперами.

Для укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах акціонерам необхідно...(Переглянути )