UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
тел.:+38 (044)362-79-73
Головна

Товариство з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС»

(надалі - Депозитарна установа) відповідно до ст.641 Цивільного кодексу України оголошує публічну пропозицію (надалі – Публічна пропозиція) з метою надання послуг, умови і порядок яких визначені Договором про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі - Договір).

Депозитарна установа, діючи на підставі ст.641 та 644 Цивільного кодексу України, звертається з Публічною пропозицією та бере на себе зобов’язання перед фізичною особою (резидентом) (надалі – Депонент), яка її прийме (акцептує), надавати послуги щодо відкриття та обслуговування рахунку в цінних паперах Депонента, проводити депозитарні операції на рахунку в цінних паперах Депонента на підставі розпоряджень Депонента та в інший спосіб, передбачений чинним законодавством України, а також надавати інші послуги в процесі провадження депозитарної діяльності відповідно до чинного законодавства України за встановленими Депозитарною установою тарифами, які розміщенні на сайті Депозитарної установи.

Акцептування Публічної пропозиції здійснюється, шляхом подання Депонентом Заяви про приєднання до умов Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах (надалі – Заява про приєднання), згідно форми, що наведена у Додатку №1 до Договору, яка є невід’ємною частиною Договору.

Приєднання фізичних осіб до Договору відбувається в цілому, Депонент не може запропонувати Депозитарній установі свої умови Договору.

За посиланнями розміщеними на цій сторінці Ви можете ознайомитися з текстом договору, тарифами та завантажити бланк заяви про приєднання

Публічна пропозиція на укладення Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Договір про обслуговування рахунку в цінних паперах

Заява про приєднання до Договору про обслуговування рахунку в цінних паперах

Вартість депозитарних послуг(тарифи)