UPR Finance
тел.:+38 (044)339-99-73
E-mail: upr_f@upr.org.ua
Головна
Новини
Повідомлення акціонерам
Послуги
Документи
Звіти
Контакти
  • Депозитарний облік цінних паперів - облік цінних паперів, прав на цінні папери та їх обмежень на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • Обслуговування обігу цінних паперів на рахунках у цінних паперах депонентів;
  • Обслуговування корпоративних операцій емітента на рахунках у цінних паперах депонентів (підготовка та видача виписок або довідок з рахунку в цінних паперах, інформаційних довідок, інформації щодо корпоративних операцій емітента );
  • Засвідчення довіреностей від фізичних осіб - депонентів на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства;
  • Інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів акціонерного товариства відповідно до укладеного з ним або з акціонерами (акціонером), які (який) сукупно є власниками (власником) 10 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства, договору;
  • Розсилання акціонерам Емітента персональних повідомлень про проведення Загальних зборів акціонерів, результати Загальних зборів тощо;
  • Виконання функцій реєстраційної та лічильної комісій при проведенні загальних зборів Емітента;
  • Здійснення підготовки та надання Емітенту довідково-аналітичних матеріалів, що характеризують ринок цінних паперів;
  • Надання консультацій Емітентам з питань обліку та/або обігу цінних паперів.